Realizujte
Svoje Planove

Tabela po redosledu sa kvadraturom stana

dodatna tabela sa cenama ►►

Ovde imamo trenutni uvid u stanje prodaje stanova na stambenom objektu u ulici Ljube Davidovića Br.6, Beograd-Zvezdara. Informacije se menjaju dnevno kad nastupe promene, ali vas molimo da uvek glasom proverite da li je neki stan zaista slobodan za prodaju. Zahvaljujemo na razumevanju.

3 oznake za status prodaje

3BOJESTANAy
DETALJI NAŠIH STANOVA
Pritisnite željeno dugme!
● Prizemlje ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 + PDV
● Prizemlje ● Jug/Ist, ULICA
1.750 €/m2 +PDV
● Prizemlje ● Sev/Zap, DVORIŠTE
1.750 €/m2 +PDV
● Prizemlje ● Jug/Ist, ULICA
1.750 €/m2 +PDV
● 1. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● 1. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● 1. sprat ● Sev/Zap, DVORIŠTE
1.800 €/m2 +PDV
● 1. sprat ● Sev/Zap, DVORIŠTE
1.800 €/m2 +PDV
● 1. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● 2. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● 2. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● 2. sprat ● Sev/Zap, DVORIŠTE
1.800 €/m2 +PDV
● 2. sprat ● Sev/Zap, DVORIŠTE
1.800 €/m2 +PDV
● 2. sprat ● Jug/Ist, ULICA
1.800 €/m2 +PDV
● Povučeni sprat, J/I/S/Z
1.800 €/m2 +PDV
● Povučeni sprat, S/Z/J/I
1.800 €/m2 +PDV
● Suteren ● Sev/Zap, ULICA
1.550 €/m2 +PDV
● Podrum
10.000 € +PDV
● Podrum
10.000 € +PDV
● Suteren ● Jug/Ist, ULICA
1.550 €/m2 +PDV

Preuzmite kompletan PDF Katalog stanova zgrade, ulica Ljube Davidovića Br. 6

Lokacija - aero snimak građevinske parcele zgrade, ulica Ljube Davidovića Br. 6

Scroll Up